OGÓLNIE - WTZ Polkowice - Warsztat Terapii Zajęciowej w Polkowicach

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne:

OGÓLNIE

O NAS

Instytucja użyteczności publicznej...

jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Polkowicach, powołana została 29.12.2004 r. wspólną wolą i działaniem Stowarzyszenia Charytatywnego „Żyć Godnie” i Starostwa Powiatowego w Polkowicach.


Uczestnikiem Warsztatu...

może zostać każda osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Nad całością procesu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych czuwa wyspecjalizowany zespół pracowników całym sercem oddanych swoim zadaniom.


Uczestnicy warsztatu...


są przygotowywani do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych             w niezależnym życiu, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej, rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej.


Warsztat zajmuje się...


rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych z terenu powiatu polkowickiego. Aktualnie rehabilitowanych jest 30 uczestników. Głównym zadaniem naszej placówki jest rehabilitacja zawodowa, psychospołeczna, fizyczna oraz integracja środowisk, w których przebywają osoby niepełnosprawne.Dla każdego uczestnika Warsztatu...

Rada Programowa opracowuje indywidualny program rehabilitacji obejmujący rehabilitację ruchową i psychospołeczną. Poszerzenie zaradności osobistej oraz przystosowującej do życia i pracy odbywa się poprzez oddziaływanie integrujące i uspołeczniające, przez usprawnienie poszczególnych funkcji psycho–fizycznych, przez trening ekonomiczny oraz ścisły kontakt z rodzicami. Metody, formy i tempo pracy instruktorzy dostosowują do możliwości każdego uczestnika.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego